Basın Odası- VitrA Türkiye

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, eğitim yapılarıyla devam ediyor.

Farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefleyen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 3. kitabında, eğitim yapıları ele alınacak. VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanacak kitap; 2000 yılından sonra inşa edilen okul öncesi eğitim yapılarından kampüslere, teknoparklardan ArGe merkezlerine kadar, eğitimle doğrudan ilişkili tüm yapıları kapsayacak.

20 Mayıs’a kadar başvuruların toplandığı kitapta, Türkiye’deki mimarların yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarının yanı sıra, yabancı mimarların Türkiye’de hayata geçirdiği projelere de yer verilecek. Banu Binat, Müge Cengizkan ve Haydar Karabey’den oluşan seçici kurulun belirleyeceği projeler kitaplaştırılırken, başvuran tüm çalışmalar internet üzerinden geniş kitlelerle paylaşılacak.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin işbirliğiyle hayata geçirilen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında, 2000 sonrası Türkiye’deki mimari yaklaşımların tipolojiler üzerinden aktarılması amacıyla, her yıl bir yapı tipi belirlenerek, 50 projelik bir seçkiye yer veren kitap yayımlanıyor. Ayrıca, yapı tipi ya da etrafındaki kavramlara dokunan içerikte bir sergi hazırlanıyor. Panel, film gösterimi, gezi gibi etkinliklerle zenginleştirilerek yıla yayılan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi; profesyonellerden akademisyen ve öğrencilere, mimarlıkla ilgili kitlelerin üretim yapmasına olanak tanıyan bir platform sunuyor.