Basın Odası- VitrA Türkiye

“VitrA ile Mimari Keşif” kapsamında, dünyanın kültür ve sanat başkenti Paris'in mimarisi konuşuldu.

VitrA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ortak projesi VitrA ile Mimari Keşif kapsamında, dünyanın kültür ve sanat başkenti Paris’in mimarisinin ele alındığı iki seminer düzenlendi. Üniversitenin Santral Kampüsü’nde 9 ve 13 Mayıs’ta yapılan seminerlerin ilkinde, kent tarihçisi, mimar Virgine Picon-Lefebvre, Paris’in La Défense bölgesi ele aldı. Mimarlık tarihçisi, kuramcı Pierre Pinon ise 1852-1870 yıllarını kapsayan ikinci imparatorluk döneminde Paris’te Baron Georges-Eugène Haussmann tarafından gerçekleşen kentsel dönüşümü anlattı.

Kuruluşundan bu yana mimarlığı odağına alan çalışmalar yapan, iyi mimarlık uygulamalarında çözüm ortağı olan VitrA, geleceğin mimarlarının eğitimine katkıda bulunmak ve çağdaş bilgilerle donatılmalarına zemin hazırlamak amacıyla, 8 yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı BİLGİ-MİMARLIK ile işbirliği yapıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Dünya Kentleri” dersinde öğrenciler; dünyadan önemli metropolleri, modern mimarlık dağarcığına kattıkları mimariler ve bina tipleri açısından irdeliyor. VitrA’nın katkılarıyla yapılan mimari keşif gezisiyle, bu şehirleri yerinde gözlemliyor. Sergi, panel, kitap gibi farklı araçlar kullanılarak zenginleştirilen proje kapsamında, bugüne kadar Viyana, Şikago, Londra, Amsterdam, Barselona, Berlin ve Hamburg ele alındı. Bu yıl ise Paris inceleniyor.