Basın Odası- VitrA Türkiye

Vitra Karo Bozüyük Tesisleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Vitra Karo Bozüyük Tesisleri , ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem şartları açısından bağımsız denetim şirketi Bureau Veritas tarafından denetlenerek, kurulmuş sistemin uygunluğu onaylanarak belge almaya hak kazanmıştır. Enerji verimliliği, fabrikalarımızın kurulduğu günden itibaren öncelikli olarak yönetilmesi gerekli  faaliyetlerimiz arasındadır. Enerji Yönetim Sistemi ile enerji giderlerimizi, maliyetlerimizi ve sera gazı emisyonlarımızı azaltmak hedeflenmektedir. Etkili bir enerji yönetim sistemi ile prosedürler belirlenerek sistematik yaklaşımlar oluşturulması, uluslarararası standartlar ve uygulamalar üzerine yapılandırılan ISO 50001 standardı ile organizasyonumuzun enerji politikası oluşturularak  uygulanması ve enerji merkezli üretim sistematiği kurulmasıdır. Enerji yönetimi ve kullanımı insan odaklı bir sistem olmasından dolayı kişisel davranışların değiştirilmesi ve çalışanlarda enerji verimli davranışlar geliştirilmesi amaçlanmaktadır.