Blue Life- VitrA Türkiye

Blue Life

Mavi gezegenimizde yaşamın bir bütün olarak korunması, doğal kaynakların tüketilmeden, sürdürülebilirlik ilkesi içinde değerlendirilmesi bireyler ve kurumlar için vazgeçilmez önceliktir. Tüketici ürünlerinin büyük ve uluslararası markası VitrA uzun süredir bu bilinçle uyguladığı sürdürülebilirlik yaklaşımını Blue Life adı altında kılavuz ilkelere dönüştürdü. Blue Life tasarımdan yönetime, üretimden çalışanların ve sosyal paydaşların bilinçlendirilmesine; VitrA ’nın size, dünyaya, geleceğe karşı duyduğu sorumluluğun ifadesidir.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, doğal kaynakları koruma sorumluluğunu, konutlar ve toplu kullanım alanları için sunduğu ürünlere taşıyor. Kişi başına düşen su tüketimini akıllı tasarımlarla en aza indirmek, VitrA’nın tasarım anlayışını oluşturuyor. Geliştirdiği ürünlerin kullanımdan kazandırdığı yıllık su hacmi, hane başına 190 tonu geçiyor. Bu suyun barajlarda kalması; elektrik tüketiminde ve karbon salınımında önemli oranlarda tasarruf sağlanması anlamına geliyor.

Tasarım Anlayışı Olarak Blue Life

Ürünleriyle yıllardır su ve insanlar arasında köprü kuran Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, bu köprünün ekonomik, estetik ve teknolojik ürünlerle olduğu kadar, tasarruflu şekilde kurulmasını sağlamayı, en önemli görevleri arasında görüyor. Bu sebeple her yıl Ar-Ge'ye düzenli yatırım yaparak akıllı ürünler geliştiriyor, suyun daha bilinçli tüketilmesini sağlamaya çalışıyor.

Kaynakların verimli kullanılmasını yaşamın “olmazsa olmaz”ları arasında gören Grubun bu alandaki çalışmaları 80’li yıllara kadar uzanıyor. Grubun markalarından VitrA; TSE Standartları’nın 12 litre suyla çalışan her klozeti onayladığı dönemde, bu miktarı önce 9, daha sonra 6 litreye düşürdü. 1999’da 3 ya da 6 litreyle çalışabilen 2 kademeli yıkama sistemini geliştirdi. Klozetlerde kullanılan su miktarını 2004’te 4,5 litreye, 2008’de 4 litreye indirdi; isteğe göre 2,5 ya da 4 litre ile çalışan klozetler üretmeye başladı.

Üretim Sertifikaları
  • ISO 9001 Kalite Belgesi
  • ISO 14001 Çevre Belgesi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
Ürün Sertifikaları